Uw vragen beantwoorden we altijd

 

Consubase is een verzameling adressen met indien bekend naam, indicatie m/v, geboortedatum en eventueel telefoonnummer en is vergelijkbaar met de vertrouwde telefoonboeken van vroeger.

Toestemming is een van de grondslagen onder de huidige AVG. Het gerechtvaardigd belang van een organisatie om diensten en producten te mogen aanbieden is ook een wettige grondslag. Hierbij moet wel aan een aantal strenge voorwaarden zijn voldaan. De organisatie moet een balanstest doen en zich afvragen welke impact de post mogelijk kan hebben. Lees hier meer over gerechtvaardigd belang.

Het kunnen toezenden van reclame, om zo nieuwe klanten te werven of klanten te behouden, is een “gerechtvaardigd belang” dat een organisatie heeft. Dat staat ook in de AVG. Het toezenden van reclamepost op basis van gerechtvaardigd belang is een rechtmatige grondslag, bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website; zie hier

Een strenge voorwaarde is dat een organisatie altijd moet kunnen aantonen dat zijn belang zwaarder weegt dan de “inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene”. De organisatie moet een balanstest doen bij iedere zending van reclamepost. Daarbij moet de vraag worden beantwoord welke impact de post mogelijk op u kan hebben. Die beoordeling valt niet mee. Soms wordt reclame als ongepast ervaren door een situatie die door de adverteerder niet kon worden voorzien. Ongewenste situaties die een organisatie had kunnen inschatten, of had moeten weten, zijn niet toegestaan. U kunt een organisatie altijd vragen welke beoordeling is gemaakt. En natuurlijk kunt u het daar niet mee eens zijn. Daarom heeft u een absoluut recht van bezwaar. Dat staat in de AVG.

Uw recht van bezwaar betekent dat u zich direct kunt laten uitschrijven bij een organisatie. Een organisatie moet u dan op een eigen non-mailing lijst zetten. Daarmee wordt er voor gezorgd dat die organisatie  u in de toekomst geen reclamepost meer kan toesturen.

Verantwoordelijke voor Consubase is Consubase B.V.; Consubase BV biedt dienstverlening aan organisaties en bedrijven op het gebied van doelgroepbereik en helpt zo organisaties zoals adverteerders en fondsenwervers nieuwe klanten of nieuwe donateurs te bereiken via post. We borgen dat adverteerders en fondsenwervers zich altijd aan de wet- en regelgeving houden die geldt voor reclame en direct mail. Zie voor meer informatie voor organisaties en bedrijven onze website www.consubasebv.nl

Consubase is tot stand gekomen door de verzameling van gegevens uit openbare bronnen en licentiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan bronnen van de overheid zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Denk ook aan de oude telefoonboeken, registratiegegevens van voertuigen en verhuisberichten. In Consubase is steeds geïnvesteerd om adresgegevens actueel te houden. Zo is een modern adressenboek of telefoonboek ontstaan dat nog steeds up to date is. Op die manier wordt voorkomen dat verkeerde of overleden personen worden benaderd met reclamepost.

We doen er alles aan om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Consubase bevat geen bijzondere of gevoelige gegevens zoals medische en financiële gegevens of BSN nummers.

Beveiliging van persoonsgegevens is van het grootste belang. Er is daarom een ISO 27001 certificering en een erkenning van de branchevereniging en marktstandaard DDMA met het Privacy Waarborg goud.

Een organisatie die gebruik wil maken van Consubase krijgt altijd een beperkt gebruiksrecht. Het is verboden om reclamepost toe te sturen die in strijd is met de Nederlandse reclame wet- en regelgeving.

Consubase was voorheen aangemeld onder nummer 1285521 bij het College Bescherming Persoonsgegevens en later de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is daarmee bekend met het bestaan van Consubase en de doeleinden.

Consubase bestaat al geruime tijd. Consubase was voorheen aangemeld onder nummer 1285521 bij het College Bescherming Persoonsgegevens en later de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is daarmee bekend met het bestaan van Consubase en de doeleinden.

We informeren u nu graag ook direct over Consubase. Dat is volgens de wet niet verplicht, maar in deze tijd vinden wij dat meer passend.

Adressen in Consubase kunnen door opdrachtgevers worden ingezet voor het werven van nieuwe klanten. Denk aan energiebedrijven en verzekeraars, goede doelen, maar ook de tuinwinkel bij u om de hoek. Vaak gaat het om een speciale aanbieding per post voor nieuwe klanten of donateurs.

Consubase kan ook worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld door een universiteit die graag wil weten of beleid werkt en daarvoor een onderzoek doet.

Wilt u een inzage rapport? U dient zich dan te identificeren om te voorkomen dat een ander dan u zelf (mogelijk) inzage verkrijgt in gegevens die herleidbaar zijn naar u als individueel persoon. U kunt zich legitimeren via een IDIN mogelijkheid.

Via de website evenoverdata.nl kunt u een inzage rapport opvragen: https://evenoverdata.nl/uw-recht-op-inzage

Wilt u uw recht van bezwaar uitoefenen? Via het uitschrijfformulier schrijft u zich direct uit bij Consubase. De gegevens die u invult worden alleen ebruikt om u uit te schrijven. Controleert u of uw gegevens correct zijn ingevuld? Uw naam en adres zijn noodzakelijk om u op een goede manier uit te kunnen schrijven. Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om uw uitschrijving te bevestigen.

Let op, u schrijft de gegevens direct uit bij Consubase. Dit betekent dat u nog steeds via andere organisaties reclamepost kan ontvangen. Wilt u dat voorkomen, schrijf u dan ook uit bij het landelijke Postfilter (post). Link: https://www.postfilter.nl/registratie-np

Het is mogelijk dat u komende maand nog reclamepost ontvangt van organisaties die gebruik hebben gemaakt van Consubase en zendingen al klaar hebben liggen. Uw uitschrijving geldt niettemin per direct.

Wilt u meer weten over dienstverlening waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, kijk dan hier voor meer en uitgebreide informatie: www.evenoverdata.nl